FINAL-PRIME-01

PANDUAN PENAMBAHAN SIMPANAN Simpan SSPN Prime

SECARA ONLINE MELALUI SALURAN FPX

Bagi memulakan penambahan simpanan Simpan SSPN Prime, klik link dibawah :

https://www.ptptn.gov.my/esmas-open-acc-web/#/deposit

 

atau 

KLIK DI SINI

2

 Pastikan maklumat pada ruangan seperti pada imej di atas diisi dengan tepat.

 

1.Masukkan nombor akaun Simpan SSPN Prime dengan tepat pada ruanganNombor SSPN*”.

 

2.Masukkan amaun penambahan simpanan pada ruangan  Amaun(RM)*”.

 

3.Selepas pasti dengan masukanNombor SSPN” danAmaun(RM)”, tekan butangHantar”.

 

3

 

Sila lakukan semakan maklumat yang dipaparkan pada skrin seperti di atas.

4.Adakah nombor akaun SSPN-i yang dipaparkan adalah betul?

 

5.Adakah amaun penambahan yang dipaparkan adalah betul?

 

6.Sekiranya maklumat 4 & 5 adalah betul , klik butang “Bayar” untuk melakukan proses deposit secara online melalui saluran FPX.

 

4

 

Semak maklumat dan lengkapkan maklumat pada paparan skrin di atas untuk pembayaran melalui FPX.

7.Pastikan amaun dipaparkan adalah betul?

 

8.Pilih bank (internet banking) yang akan digunakan untuk pembayaran bagi simpanan SSPN Prime.

 

9.Masukkan emel anda yang aktif dengan tepat.

 

10.Klik(tick) pada ruangan  “I agree with the FPX Terms and Conditions”.

 

11.Klik butang “Bayar” bagi meneruskan pembayaran.

 

Skrin pembayaran akan dipaparkan mengikut pilihan bank yang telah dibuat. Teruskan proses pembayaran seperti biasa dimana anda perlu log masuk, semak maklumat pembayaran, request TAC/OTP/etc. dan submit pembayaran.

Pada bahagian bawah laman transaksi online yang berjaya , sila klik “Continue with transaction” / “Return to FPX” untuk membolehkan resit seperti dibawah dijana.

 

8

Paparan di atas adalah resit akhir penambahan simpanan SSPN-i  secara online melalui

saluran FPX.

 

 LAKUKAN SEMAKAN STATUS PENAMBAHAN DEPOSIT ANDA SEGERA!

 

Sila emailkan resit transaksi seperti di atas atau resit online banking atau emel notifikasi FPX kepada :

 

m_yunus@ptptn.gov.my

 

Pada bahagian Subject Emel masukkan:

“Status Deposit SSPN Prime

 

— PANDUAN TAMAT —